Вхід
×
кейс № 0006
Діагноз:

Cr лівої молочної залози рТ2рN2M1, кл. гр.ІІ, ст.IV, МТС в печінку. Стан після лівосторонньої мастектомії, екстирпації матки з придатками, гемігепатектомії лівої долі печінки та термоабляції правої долі печінки, видалення жовчного міхура.

Опис кейсу:

Дата народження: 01.09.1970 року.

Основні моменти:

10.09.2007 року - інфільтративно - протоковий рак молочної залози Оперативне лікування: - 04.09.2007 року - мастектомія зліва

24.12.2007 року - пангістеректомія

04.09.2012 року - резекція лівої долі печінки, видалення жовчного міхура 12.09.2013 року - УЧА печінки

08.07.2015 року - УЧА печінки

Хіміотерапія - 12 курсів, останній - в грудні 2012 року

Променева терапія - не проводилась.

В 2007 році пацієнтці було виставлено діагноз: рак лівої молочної залози ER(-)PR(+)HER-2n(+). 04.09.2007 року було проведене оперативне втручання- секторальна резекція лівої молочної залози. Операція розширена до радикальної підшкірної мастектомії лівої молочної залози по Маддену. Діагностовано інфільтративний протоковий рак з перевагою внутріпротокового компоненту. В 2-ох з 4 -ох лімфатичних вузлів виявлено масивні метастази. Імуногістохімічне дослідження - 80 % злоякісних клітин експресують рецептори прогестерону, експресія рецепторів естрогенів в досліджуваній пухлині відсутня. Експресія Her2/neu визначається у 50 % клітин пухлини (1+). В досліджуваному матеріалі відсутня експресія глютатіон-S-трансферази і Р-глікопротеїну, що свідчить про чутливість даного новоутвору до препаратів цисплатинового ряду та антрациклінових антибіотиків. Проліферативний потенціал пухлини незначний (30-40 % Кі-67 позитивних клітин). Призначено хіміотерапію: доксолік 100 мг, циклофосфан 1,2 (3 блоки).

24.12.2007 року було проведено оперативне втручання -надпіхвова ампутація матки з додатками. Гістологічне дослідження: Ендометрій проліферитивного типу. Двобічні фолікулярні кісти. В післяопераційному періоді хвора отримала 6 курсів поліхіміотерапії ( 2 з них паклітаксел).З 2008 по 2012 рік отримувала тамоксифен 20 мг/ добу.

В 2012 році при проведенні УЗД печінки в лівій долі діагностовано утвір діаметром 20 мм, зниженої ехогенності. Тамоксифен відмінено. 04.09.2012 року проведено оперативне втручання – Резекція лівої латеральної секції печінки. При ревізії в Sg3 печінки пальпується щільно еластичний новоутвір до 7 см в діаметрі. Патогістологічне дослідження: Низькодиференційована інфільтративна аденокарцинома з анаплазією, склерозом. Неможливо виключити метастази раку молочної залози. Патогістохімічне дослідження: Морфологічні зміни та імунофенотип на користь метастазів карциноми молочної залози з втратою рецепторів TR/PR. Протягом 2012 року отримала курси хіміотерапії: карбоплатин, таксотер. Амбулаторно отримала фазлодекс 500 мг 1 раз на місяць. На УЗД на межі 4-5 сегментів візуалізується новоутвір пониженої ехогенності, неоднорідної структури, розміром 22*24 мм з чітким нерівним контуром. Продовжувала отримувати Фазлодекс.

12.09.2013 року проведено втручання: Радіочастотна термоабляція метастазів раку молочної залози Sg 5 печінки. 03.12.2013 року повторне випалювання місця термоабляції. При проведенні патогістологічного дослідження (мікроскопічний опис) - в ділянці печінки карциноми мікроальвеолярної та псевдопапілярної будови. Пухлинні клітини мають широку еозинофільну цитоплазму, в деяких клітинах прослідковуються ознаки апокринізації, що характерно для паренхіми молочної залози.

Результати імуногістохімічного дослідження :

Estrogenreceptor (1D5) - негативна реакція.

Progesterjnreceptor (636) - негативна реакція

Cytokeratin 7 (OV-TL 12/30)-негативна реакція

Cytokeratin 20 (k 20.8) - негативна реакція

Cytokeratin 17 - негативна реакція

Cytokeratin 19 - негативна реакція.

Остеосцинтиграфія - сканування кісток - ознак вогнищевого ураження скелету не виявлено. 26.09.2014 року - молекулярно-цитогенетичний аналіз виявлено ампліфікації гену HER-2/neu, дослідження ER+ (5),PR +(5),HER-neu 2+ (статус невизначений). Висновок: Визначена ампліфікація гена HER - 2 / neu. Продовжено введення Фазлодексу 500 мг.

06.07.2015 року при проведенні МРТ в проекції 6 сегмента печінки візуалізується округле вогнище підвищеного МР -сигналу розміром близько 1,27 см. 08.07.2015 року проведено термоабляцію ділянки ураженого 6 сегменту.09.07.2015 року при патогістологічному дослідженні - тканина печінки з нерівномірно вираженою ( помірно вираженою) білковою деструкцією, великими вогнищами дрібно та великокрапельної жирової дистрофії, точковими некрозами, мілкими вогнищами запальної інфільтрації в паренхімі - фіброз в області портальних трактів. Характер змін свідчить про герпетичний характер.

Виявлено ДНК TTV( вірус гепатиту ТТ), ПЛР - виявлено цитомегаловірус Ig G - 8.5 позитивний, виявлено Ig G 21.2 - позитивний.

01.10.2015 року було проведено ПЕТ - КТ - ознаки патологічного накопичення FDG в правій долі печінки та в кістках скелету, що характерно для вторинного ураження. Рекомендовано противірусну терапію, продовжено прийом Фазлодексу.

Алла Ткаченко

Побажання пацієнтки - консультація

- напрямки продовження лікування

- продовження життя