Вхід
×
кейс № 0009
Діагноз:

ПМЗП ( первинно множинні злоякісні пухлини). Периферичний рак нижньої долі лівої легені сТ1bN0M0. Стан після лобектомії в 2012 році. Рак передміхурової залози Т3bN1M0. Стан після хірургічного лікування в серпні 2013 року. Прогресування з метастазами у верхню долю лівої легені. Стан після краєвої резекції 19.08.2015 року. Рецидив в долі, яка залишилася? Грануляційна тканина?

 

Супутні захворювання : Гіпертонічна хвороба ІІ ст., Ішемічна хвороба серця, атеросклеротичний кардіосклероз. Цукровий діабет ІІ типу. ХОЗЛ середнього ступеня важкості, емфізематозний тип. Кіста правої нирки.

Опис кейсу:

Пацієнту 74 роки.

Дата народження – 05.02.1941 року. Група крові А(ІІ) Rh (+) В 2012 році пацієнту було виставлено діагноз – периферична пухлина нижньої долі лівої легені. 04.07.2012 року пацієнту була проведена операція - торакотомія зліва, радикальна нижня лобектомія, лімфодисекція, дренування плевральної порожнини. Тип R 0. Гістологічне дослідження операційного матеріалу - помірно диференційований плоскоклітинний рак з полями некрозу 2,5 см в діаметрі. Бронхопульмональні лімфатичні вузли та лімфатичні вузли груп 6,7,8,11 – метастазів немає. Окремо маркірована ділянка в нижній долі - пневмофіброз. Край резекції - без пухлини. Післяопераційний період без ускладнень. Протягом декількох років знаходився під наглядом уролога з приводу підвищення рівня ПСА. Під час проведення контрольної біопсії (05.08.2013 року) виявлено рак передміхурової залози. 19.11.2013 року пацієнту була проведена операція  - радикальна нервовозберігаюча простатектомія. Гістологічне дослідження операційного матеріалу -дрібноацинарна аденокарцинома передміхурової залози, сума Глісона – 3+4=7, 30% площі ураження , здебільшого по периферії зліва, з периваскулярним поширенням на фоні залозисто - стромальної гіперплазії з множинними фокусами хронічного простатиту з вираженим запальним компонентом. 19.08.2015 року пацієнтові проведене оперативне втручання – реторакотомія зліва. Крайова резекція верхньої долі лівої легені з резекцією адвентиції аорти. Дані наступних патоморфологічних досліджень різняться: Патологоанатомічне дослідження (04.09.2015) периферична аденокарцинома G3 (пухлинні клітини СК7,TTF1,СК18 позитивні, СК5/6, синаптофізин, хромогранін, PSA, PSMA - негативні; р 63 слабо фокально позитивні) верхньої долі лівої легені , 3,5 см в найбільшому розмірі. Край резекції - за межами пухлини. Первинний операційний матеріал для порівняльного аналізу не доставлений. Патоморфологічне дослідження (18.09.2015) низькодиференційований плоскоклітинний  зроговілий рак легень. 9 лімфатичних вузлів без метастазів. Цитологічне дослідження (16.10.2015) – кров, клітини фібробластичного і гістіоцитарно – макрофагального ряду. Пухлинні клітини не знайдені.

Патоморфологічне дослідження (29.10.2015)- мілкі ділянки легеневої паренхіми з вогнищевим фіброзом. Дані морфологічного дослідження раніше видаленої пухлини легень не представлені.

 

Пацієнт - Хмелевський Володимир

Пацієнт потребує проведення кваліфікованої діагностики та остаточного встановлення правильного діагнозу.